خدمات

خدمات

یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران برای احداث یک واحد تولیدی، تامین زمین منطبق با زون بندی شهرک صنعتی ، ساخت سوله و قوانین مربوط به ساخت و ساز و انتخاب استراتژی درست برای ساخت با کمترین هزینه می باشد. لذا این مجموعه با توجه به سیاستهای اصلی برای کاهش هزینه های سرمایه گذاران […]

ادامه مطلب

معرفی شهرک صنعتی اشتهارد

شهرک صنعتی اشتهارد با توجه به قرارگیری در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و مصوب بودن این شهرک صنعتی به عنوان یک شهرک صنعتی دولتی، یکی از بهترین شهرکهای صنعتی مجاور استانهای تهران، البرز و قزوین برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت می باشد. وجود تمامی زونهای صنعتی اعم از شیمیایی، فلزی، سلولزی، آرایشی […]

ادامه مطلب

امور صنعتگران

یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی و علی الخصوص شهرک صنعتی اشتهارد، آگاهی از نحوه سرمایه گذاری می باشد که شامل : ارزیابی سرمایه گذاری در استقرار واحدهای تولیدی ، نحوه و شرایط اخذ مجوزهای صنعتی ، آگاهی از شرایط و ضوابط های محیط زیست ، نحوه طراحی واحدهای […]

ادامه مطلب