معافیت مالیاتی شهرک صنعتی اشتهارد

در خصوص معافیت مالیاتی شهرک صنعتی اشتهارد ، تا قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌ صنعتی اشتهارد از زمان اخذ پروانه بهره‌برداری به مدت ۴ سال و به میزان ۸۰درصد از معافیت مالیاتی بهره‌مند بودند.

بعد از اصلاح قانون مذکور و حذف معافیت‌های مالیاتی ماده ۱۳۲ برای واحدهای مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد به علت استقرار در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران(با احتساب فاصله هوایی)، مجدد از سوی دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان، درخواست فعالان اقتصادی در خصوص استمرار این معافیت‌های مالیاتی از نهادها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه در سطح ملی و استانی پیگیری و منتج به مصوبه مورخ ۲۵ خردادماه سال ۹۹ هیات وزیران شد.

از تاریخ صدور تصویب‎نامه هیات وزیران در خردادماه سال ۹۹ مجدد معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد برقرار شد، متعاقب آن موضوع به دلیل عدم تسری معافیت مالیاتی مذکور در مصوبه فوق به واحدهایی که پروانه بهره‌برداری آنها از ابتدای سال ۹۵ تا زمان صدور تصویب‌نامه هیات وزیران در سال ۹۹ صادر شده بود.

در خصوص معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در اشتهارد و دارای پروانه بهره‌برداری صادره در سال‌های ۹۵ تا ۹۹ گفت: در این زمینه به استناد مصوبه ۱۱ خردادماه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران، آن تعداد از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی  اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آنها از تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۴ صادر شده بود نیز مشمول معافیت مالیاتی شدند.

بر اساس مصوبه جلسه یکم شهریورماه سال ۱۴۰۲ هیات وزیران، تمامی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد مشمول معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم شدند.

 

قیمت زمین شهرک صنعتی اشتهارد

قیمت زمین شهرک صنعتی اشتهارد ۲