قیمت زمین شهرک صنعتی اشتهارد

شهرک صنعتی اشتهارد : 25.000.000 ریال |

شهرک صنعتی امید البرز : 26.500.000 ریال  |

شهرک صنعتی کوثر : 26.000.000 ریال  | برای هر متر مربع می باشد که با توجه به اینکه واگذاری زمینهای صنعتی صرفاٌ از طریق مزایده می باشد، لذا داشتن شرایط لازم برای شرکت در مزایده الزامی است.

مزایدات فروش زمینها از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس : www.setadiran.ir برگزار می شود که جهت اطلاع از نحوه واگذاری و زمینهای موجود می توان با ثبت نام در این سایت و خریداری اسناد مزایده از این موضوع اطلاع حاصل کرد.

 

قیمت های ارایه شده ، قیمت های پایه مزایده می باشد که برای انجام مزایده نرخ گذاری شده و به زمینها صرفا به کسانی که بالاترین قیمت برای هر قطعه زمین را پیشنهاد دهند واگذار می گردد.

 

 

جهت مشاوره در خصوص اخذ زمین با مشاوران ما در تماس باشید

۰۹۱۲۱۳۱۵۲۸۹

قیمت زمین در شهرک صنعتی اشتهارد