طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در شهرک های صنعتی قم اجرایی می شود

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قم  طرح پذیرش کارآموز و کارورز در واحدهای صنعتی را فرصتی مناسب برای تولید کنندگان جهت پذیرش نیروهای فنی
عنوان کرد.به گزارش روابط­عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم امیر طیبی­نژاد با اعلام خبر اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در استان اظهارداشت:  یکی از راه های از بین بردن بیکاری و کمک به افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی استفاده از نیروهای تحصیل کرده در بخش های فنی و یا آموزش نیروهای شاغل در بخش صنعت می باشد.

طیبی نژاد به برنامه های راهبردی دولت و سازمان صنایع کوچک در راستای مهارت آموزی جوانان و اشتغالزایی در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و بیان داشت: با همین دیدگاه طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با مشارکت  دستگاه­های فعال در حوزه صنعت و اشتغال و با هدف شناسایی نیازهای کسب وکارها و ظرفیت های آموزشی بخش خصوصی در استان قم عملیاتی می شود.مدیرعامل شرک شهرک های صنعتی قم اجرای این طرح در تابستان را فرصتی مهم و ارزشمند برای جوانان در ایام اوقات فراغت و از سوی دیگر فرصتی برای شناسایی افراد با استعداد و خلاق توسط واحدهای صنعتی از بین جوانان استان برشمرد و تصریح کرد: با اجرای طرح مهارت اموزی در محیط کار واقعی تجارب ارزشمندی در اختیار گرو ههای مختلف جامعه قرار می گیرد.

وی در نظر گرفتن مشوق برای واحدهای صنعتی استفاده کننده از جوانان متقاضی این طرح را مد نظر قرار داد و گفت: براساس این طرح جوانان در سنین 15 تا 22سال با اعلام درخواست کارآموزی به سازمان فنی و حرفه­ای استان براساس نیاز واحدهای صنعتی برای طی دوره مهارت ورزی در این واحدها جذب می­شوند.طیبی نژاد اضافه کرد: کارآموزان طی دوره مهارت­ورزی از پوشش بیمه مسئولیت بدنی برخوردار می­باشند و در پایان این دوره و پس از برگزاری آزمون توسط سازمان فنی و حرفه­ای، گواهینامه معتبر دریافت خواهند کرد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم ضمن دعوت از واحدهای صنایع کوچک و متوسط استان و همچنین واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی برای اعلام امادگی برای پذیرش کارآموزیادآور شد: واحدهای متقاضی می توانند با مراجعه به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی قم نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. وی در پایان افزود: دراین طرح واحدهای صنعتی فرصتی بسیار مناسب جهت جذب نیروهای مهارت­دیده و متخصص مطابق نیازهای تولیدی خواهند داشت و در صورت جذب کارآموزان پس از دوره کارآموزی دولت حق بیمه و همچنین بیمه مسئولیت بدنی افراد جذب شده را پرداخت خواهد نمود.