جواز تاسیس اشتهارد

جهت راه اندازی یک واحد تولیدی یا اخذ زمین در شهرک صنعتی اشتهارد، اولین مرحله اخذ تاسیس از سازمان صنعت معدن تجارت می باشد که این امر طی مدت یک هفته کاری صورت می پذیرد .
از اولین اقدامات ثبت نام در سایت بهین یاب و ارایه لیست محصولات ، لیست مواد اولیه و لیست ماشین آلات می باشد .
محاسبه مقادیر آب ، برق و گاز نیز در این مرحله صورت می پذیرد.

لذا جهت اخذ یک جواز تاسیس درست در ابتدای کار و داشتن یک طرح توجیهی برای کسب و کار ، برای برنامه ریزی مالی و زمانبندی از فاکتورهای اصلی یک سرایه گذاری موفق می باشد .

جواز تاسیس صادر شده شامل موارد زیر می باشد:

نام متقاضی، کد ملی یا شناسه ملی ، تاریخ اخذ جواز تاسیس، ظرفیت محصولات، قیمت ماشین آلاتو مقدار مصرف آب ، برق و گاز برای مدت ۱۲ ماه

همچنین سرمایه ثابت طرح بر اساس ارزش ماسین آلات ، قیمت زمین ، هزینه ساخت و هزینه تاسیسات برآورد می گردد.

 

جهت مشاوره برای اخذ جواز تاسیس با مشاوران تماس حاصل فرمایید
۰۹۱۲۱۳۱۵۲۸۹

 

خرید زمین در شهرک صنعتی اشتهارد

شهرک صنعتی اشتهارد ۲