بهره برداری از 25 طرح صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان شمالی در سال 96

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت : در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان شمالی 25 طرح صنعتی  به بهره برداری می رسد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی ، سیاوش وحدت افزود : امسال در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ، تکمیل و راه اندازی  25طرح صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان  با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی در دستور کار قرار دارد .

وی ادامه داد : طی ماه گذشته از 15 طرح صنعتی بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی در شهرکها و نواحی صنعتی  توسط تیم ارزیاب این شرکت بازدید به عمل آمد.

رئیس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی  تاکید کرد : پس از  بازدید و عارضه یابی طرح ها ی صنعتی راهکارهای موجود بررسی و برای حل مشکل و موانع،  تا بهره برداری کامل اقدام می شود.

سیاوش وحدت گفت : با برنامه ریزی های انجام شده، به طور مستمر از طرح های صنعتی واجد شرایط  در شهرک ها و نواحی صنعتی بازدید می کنیم تا مشکلات و موانع اجرای طرح های نیمه تمام از میان برداشته شده و برای تکمیل زودتر طرح های صنعتی تصمیم گیری شود.

وی تاکید کرد : سیاستهای اقتصاد مقاومتی در شهرکها و نواحی صنعتی  و برای حمایت  از صنایع کوچک و متوسط استان خراسان شمالی  در 25 برنامه عملیاتی خلاصه شده است که امیدواریم با تلاشها و پیگیریهای مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی استان تا پایان سال 96 به همه برنامه ها جامه عمل بپوشانیم .

  1396/4/19