برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و معافیت مالیاتی در شهرک‌های صنعتی البرز

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی البرز از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و معافیت‌های مالیاتی، برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی البرز یکی از منابع درآمدی برای دولت‌ها، دریافت مالیات مستقیم است و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل وظیفه مهمی که در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کنند، طبق قانون از پرداخت برخی مالیات‌ها، معاف یا دارای تخفیف هستند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی البرز افزود: با توجه به اهمیت روزافزون مباحث مالیاتی و همچنین شناخت دقیق درآمدهای مشمول مالیات،اشتهارد معافیت‌های مالیاتی، نحوه پرداخت و پیگیری مشکلات و مسائل مالیاتی، کارگاه آموزشی برای واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، صاحبان 21 واحد تولیدی و صنعتی استان، با وظایف و تکالیف قانونی که موجب برخورداری این واحدها از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی مقرر در قانون می‌شود، آشنا شدند.

گفتنی است، این کارگاه آموزشی توسط غلامرضا فرهمندی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در استان برگزار شد.

عنوان بخش شما :

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی البرز یکی از منابع درآمدی برای دولت‌ها، دریافت مالیات مستقیم است و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل وظیفه مهمی که در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کنند، طبق قانون از پرداخت برخی مالیات‌ها، معاف یا دارای تخفیف هستند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی البرز افزود: با توجه به اهمیت روزافزون مباحث مالیاتی و همچنین شناخت دقیق درآمدهای مشمول مالیات،دارویی معافیت‌های مالیاتی، نحوه پرداخت و پیگیری مشکلات و مسائل مالیاتی، کارگاه آموزشی برای واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی برگزار شد.

ع در این کارگاه آموزشی، صاحبان 21 واحد تولیدی و صنعتی استان، با وظایف و تکالیف قانونی که موجب برخورداری این واحدها از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی مقرر در قانون می‌شود، آشنا شدند.

گفتنی است، این کارگاه آموزشی توسط غلامرضا فرهمندی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در استان برگزار شد.

عنوان مورد نظر شما :

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی البرز از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و معافیت‌های مالیاتی، برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی البرز یکی از منابع درآمدی برای دولت‌ها، دریافت مالیات مستقیم است و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل وظیفه مهمی که در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کنند، طبق قانون از پرداخت برخی مالیات‌ها، معاف یا دارای تخفیف هستند.

شهرک صنعتی اشتهارد